B-essental plamenik

9.552,00 kn

Pelet plamenik 34-50 kW, RAL 9006, sa pužnim transporterom
Samomodulirajući plamenik za pelete s pet razina snage, kako bi se osigurala visoka učinkovitost.
Regulacija trenutne temperature. Idealno za ugradnju u stambene zgradame.