B-essental plamenik

8.600,00 kn 7.740,00 kn

Pelet plamenik 34-50 kW, RAL 9006, sa pužnim transporterom
Samomodulirajući plamenik za pelete s pet razina snage, kako bi se osigurala visoka učinkovitost.
Regulacija trenutne temperature. Idealno za ugradnju u stambene zgradame.