Rješenje energetskih problema

Kotlovi na pelet, drvo i ugalj

Solida EV, Solida i Solida PV      www.sime.hr

Rješenje energetskih problema

Sime, kao proizvođač koji vodi računa o energetskim potrebama, odgovara tržištu nudeći širok spektar proizvoda na biomasu:

  • Solida EV: kotlove od lijevanog željeza na kruto gorivo, samo za grijanje, snage u rasponu od 23 do 67 kW
  • Solida PL: kotlove od lijevanog željeza na kruto gorivo sa mogućnošću transformacije na pelete, samo za grijanje, snage 25 kW i 40 kW.

Lijevano željezo je materijal koji zadržava svoje karakteristike kroz vrijeme i sinonim je pouzdanosti, otporan je i jednostavan za održavanje.

Oblik sastavljenih elemenata dozvoljava optimalno sagorijevanje koje smanjuje emisiju  štetnih plinova u atmosferu. Pažljivo izolirano tijelo kotla, obloženo staklenom vunom visoke gustoće i debljine, jamči izuzetno male gubitke.

Solida je rezultat velikog iskustva koje je Sime stekao u proteklom razdoblju projektirajući izmjenjivače od lijevanog željeza.

Na sve ovo dodaje se i praktičnost u upotrebi peleta, koja omogućuje jednostavnu upotrebu sistema grijanja, vrlo sličnu upotrebi tekućih i plinskih goriva.

 

Prednosti proizvoda

SOLIDA EV

  • Veći kapacitet ložišta
  • Vrata za loženje većih dimenzija koja olakšavaju postupak loženja i čišćenja
  • Odnos masa/snaga značajno smanjen

Velika vrata na kotlu Solida EV olakšavaju punjenje ložišta i čini jednostavnim pristup posudi za skupljanje pepela.

Izlazna kapa kroz koju prolaze dimni plinovi sadrži poklopac za regulaciju (klapnu), a regulacija protoka zraka za sagorijevanje vrši se automatski pomoću regulatora koji otvara poklopac za zrak na osnovu zadane temperature. Solida EV ima i dodatni mehanizam za sekundarni zrak sa ručnom regulacijom, koji optimizira sagorijevanje u slučaju da se koristi drvo različitog stupnja vlažnosti.

Kao dodatnu opremu,  moguće je naručiti sigurnosni ventil za oslobađanje suvišne topline.

 

SOLIDA PL

  • Novi plamenik sa integriranom elektronikom sa mogućnošću odabira različitih goriva
  • Četiri stupnja regulacije snage
  • Certifikat za sagorijevanje u klasi 3 prema EN 303-5
  • Mogućnost odabira spremnika za pelete 200, 300 i 500 litara (dodatna oprema)
  • Verzija koja dozvoljava upotrebu plamenika drugih proizvođača

Upotreba peleta za grijanje pomaže okolišu.

Komplet za preradu kotla Solida PL omogućava automatski rad.

Komplet se sastoji od: četverostupanjskog plamenika sa integriranom automatikom, transportera sa mikroprekidačem i spremnika od 80 litara.

Na zahtjev se mogu isporučiti i spremnici od 200, 300 i 500 litara.

Gama je upotpunjena sa dvije verzije za rad isključivo na pelete koje se mogu spajati sa različitim vrstama plamenika o čemu instalater vodi računa.

 

Peleti: prirodno gorivo visokog energetskog učinka

Drvo koje se koristi za proizvodnju peleta dolazi od drvenog otpada, koji se suši i preša u formu cilindra promjera nekoliko milimetara, obično 6-8 mm. Ljepljivost  kao karakteristika drveta dozvoljava izradu kompaktnog proizvoda bez dodavanja aditiva i kemijskih sredstava. Na taj način se dobiva prirodno gorivo visokog učinka.

Zahvaljujući prešanju, kalorična moć peleta, pri istoj zapremini, je skoro duplo veća u odnosu na drvo. Peleti se koriste kao gorivo za kotlove i peći kao zamjena za cijepano drvo.

Standardizacija peleta (energetska vrijednost, dimenzije… ) omogućavaju upotrebu uređaja opremljenih sistemom za kontrolu sagorijevanja koje je u stanju kontrolirati optimalno sagorijevanje i nisko ispuštanje štetnih plinova.

Za razliku od sagorijevanja drugih fosilnih goriva kao što su lož ulje, plin ili ugljen koji imaju negativan utjecaj na okoliš, kad drvo sagorijeva ono ispušta ugljikov dioksid u količini ekvivalentnoj onoj koju koristi drvo tokom svog rasta.